Kategorie

Smythové, Co-op a Waitrose vydávají urgentní svolávání potravin, hraček a dalších

Zákazníci, kteří mají některou z následujících položek, jsou vyzváni, aby je vrátili do svého místního supermarketu nebo prodejci za plnou náhradu, varovala agentura Food Standards Agency