ANGELSKÉ ČÍSLO 22

Andělské Číslo

Váš Horoskop Pro Zítřek

Číslo 22 přináší atributy čísla 2, které se objevují dvakrát, a zesiluje jeho vlivy.Číslo 2 se týká vašeho Mistr číslo 22 nese energie a atributy diplomacie, intuice a emocí, rovnováhy a harmonie, přizpůsobivosti, diplomacie, osobní síly,vykoupení, idealismus, expanze a evoluce, idealismus, filantropie a služba a povinnost a andělé že máte zaujmout vyvážený, harmonický a mírumilovný postoj ve všech oblastech svého života. Stůjte pevně ve svém osobním přesvědčení a jednejte podle toho. Musíte toho hodně dosáhnout a s oddaností a zpráva od tvých andělů udržet si své přesvědčení a zachovat si optimistický výhled a Číslo 22 je číslo „Master Builder“ a ve své nižší vibrační formě se vztahuje k číslu 4.
Viz také: Opakování 2 ( 2 , 22, Anděl číslo 2
Andělské číslo 222